เครื่องพ่นละอองฝอยสะพายหลัง

ถังฉีดพ่นสเปรย์

Facebook

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Youtube

Catalog

Profile

นับจำนวนผู้เข้าชม

801576
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
550
942
4140
790896
1492
27677
801576

Your IP: 3.236.108.61
Server Time: 2020-07-02 08:24:16

เคมีกำจัดแมลง ไมเบ็กซ์

ข้อมูลทางเทคนิคของเคมีกำจัดแมลง ไมเบ็กซ์

 

 

 

ชื่อผลิตภัณฑ์  ไมเบ็กซ์ (MIBEX)
ชื่อทางเคมี Deltamethrin 2.5% W/V EC
กลุ่มสาร ไพรีทรอยด์ (Pyrethroid)
ประโยชน์ กำจัดยุง แมลงวัน แมลงสาบ และแมลงต่างๆ
เลขที่ อย. วอส. 560/2549

 

 

 

คุณสมบัติพิเศษของเคมีกำจัดแมลง ไมเบ็กซ์

  • ผลิตภัณฑ์ป้องกัน และกำจัดแมลง ซึ่งเป็นพาหะนำโรค เช่น ยุงเป็นพาหะนำโรคมาลาเรีย ไข้เลือดออก ไข้สมองอักเสบ แมลงวัน แมลงบินชนิดต่างๆรวมถึงแมลงคลานเช่น แมลงสาบ เรือด หมัด เป็นต้น
  • เป็นผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงสูตรน้ำ และสูตรน้ำมันประกอบด้วยสารออกฤทธ์ กลุ่มไพรีทรอยด์ ชื่อเดลต้าเมทริน (DELTAMETRIN) ซึ่งเป็นสารกำจัดแมลงที่มีประสิทธิภาพสูงต่อแมลงทุกชนิด ใช้ได้ดีในกรณีที่แมลงดื้อต่อสารในกลุ่ม ออร์กาโนคลอรีน ออร์กาโนฟอสเฟต และคาร์บาเมท ออกฤทธิ์ได้อย่างรวดเร็วแม้ในปริมาณน้อย ปลอดภัยต่อ คน สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม 
  • ได้ผ่านการวิจัยแล้วว่า เป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีความปลอดภัยสูง สามารถกำจัดแมลงได้ทุกสถานที่ โดยเฉพาะบริเวณที่ต้องการความปลอดภัยสูง เช่น โรงแรม โรงพยาบาล ภัตตาคาร สถานที่ประกอบอาหาร ฟาร์มปศุสัตว์ โรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนยานพาหนะต่างๆ
  • มิติใหม่แห่งการกำจัดยุงและแมลงร้ายยุคใหม่ สามารถแก้ปัญหาอย่างได้ผลและทรงประสิทธิภาพอีกทั้งยังปลอดภัยต่อผู้ใช้
  • และสิ่งแวดล้อมเพราะMibex เป็นผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลงร้ายที่มีผู้ใช้ให้ความเชื่อถือและเป็นที่นิยมอย่าง แพร่หลาย
  • ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนา จนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษ โดยสามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้ง เครื่องพ่นฝอยละออง (ULV) และเครื่องพ่นหมอกควัน (Thermal Foging) สามารถใช้ควบคุมและกำจัดยุงรวมทั้งแมลงร้ายได้ดีทั้งภายในและภายนอกอาคาร

คุณสมบัติของเคมีกำจัดแมลง ไมเบ็กซ์

สำหรับ Technical Grade :
Rat Acute Oral : LD50 =6,000 mg/Kg
Rabbit Acute DermalLD50 >2,000 mg/Kg

สำหรับสารละลายที่ใช้ 1%
Rat Acute Oral : LD50 =20,000 mg/Kg
Acute DermalLD50 >10,000 mg/Kg

เป็นสารออกฤทธ์ฆ่าแมลง จัดอยู่ในกลุ่มไพริทรอยด์สังเคราะห ์ สามารถผสมได้กับน้ำหรือน้ำมัน มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดแมลงบินและแมลงคลานได้ดี มีพิษสูงออกฤทธ์เร็วฆ่าแมลงได้ทุกชนิด และไม่ทำให้เกิดพิษตกค้าง มีความปลอดภัยสูงต่อคน พืช สัตว์และสิ่งแวดล้อม ไม่ทำให้เกิดอาการระคายเคืองไม่สะสมในร่างกาย สามารถใช้ได้กับเครื่องพ่นสเปรย์ (SPRAYER) เครื่องพ่นละออง (ULV) และเครื่องพ่นหมอกควัน (FOGGING) ไม่ทำให้เกิดรอยเปื้อน รอยด่างต่อผิวสัมผัส ผ่านการทดสอบจากองค์การอนามัยโลก และได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข

วิธีการเก็บรักษา

ควรเก็บไว้ในภาชนะบรรจุ ซึ่งปิดฝาแน่น และเก็บในที่สภาพอากาศถ่ายเทได้สะดวก ห้ามเก็บในที่ร้อนอุณหภูมิสูงกว่า 50 องศา C

ภาชนะบรรจุ
บรรจุในขวดโลหะ ขนาด 1 ลิตร และถังพลาสติก ขนาด 20 ลิตร เป็นสารเคมีกำจัดแมลงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ทะเบียน อย.วอส. 264/2548

วิธีการใช้

  • สำหรับแมลงบิน เช่น ยุง แมลงวัน อัตราส่วนผสมน้ำ (1:299) ฉีดพ่นในอัตราส่วน 25มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร
  • สำหรับแมลงคลาน เช่นแมลงสาบ มด ผสมน้ำ 1:99 นำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 50 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร
  • สำหรับการกำจัดยุงโดยวิธีการพ่นแบบหมอกควัน ผสมน้ำมันโซล่าหรือน้ำมันก๊าด ในอัตราส่วน 1:399 นำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 1 มิลลิลิตร ต่อ ปริมาตร ของห้อง 1 ตารางเมตร หรือ 10 ลิตร ต่อพื้นที่ 6.25 ไร่

คำเตือน

1. ห้ามรับประทาน
2. ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ขณะฉีดพ่นควรอยู่เหนือลม ต้องระวังไม่ให้เข้าตา ปาก จมูก
3. หลังจากการพ่นเสร็จแล้วต้องอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนรับประทานอาหาร ดื่มน้ำ หรือสูบบุหรี่
4. ห้ามฉีดพ่นในห้องที่มีเด็กอ่อนหรือผู้ป่วย
5. ขณะทำการฉีดพ่นในอาหารให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากบริเวณพื้นที่ จนกว่าบริเวณที่ฉีดพ่นจะแห้งสนิท
6. ภาชนะบรรจุ Mibex เมื่อใช้หมดแล้วต้องทำลาย ห้ามนำไปบรรจุสิ่งอื่น และห้ามนำไปเผาไฟ
7. ห้ามทิ้ง หรือล้างภาชนะอุปกรณ์ลงในแม่น้ำ คู คลอง

วิธีแก้พิษเบื้องต้น

1. หากถูกผิวหนัง ให้ล้างออกด้วยน้ำจำนวนมาก ๆ
2. หากสูดดมให้นำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่ใช้
3. หากเข้าตาให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาด จนอาการทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์
4. หากกลืนกิน ห้ามทำให้อาเจียน ให้รีบนำส่งแพทย์ พร้อมภาชนะบรรจุ ฉลาก หรือใบแทรกของวัตถุอันตราย Mibex

BROCHURE ของเคมีกำจัดแมลง ไมเบ็กซ์

ภาพการใช้งานเครื่องพ่น

รายชื่อบริษัทขนส่ง

ศูนย์ซ่อมเครื่องพ่น

ไปรษณีย์ไทย

เคอรี่ เอ็กเพรส

ดีเอชแอล เอ็กเพรส

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงวิทยาศาสตร์

กรรมการอาหารและยา

กรมปศุสัตว์

สมาคมกำจัดแมลงล้านนา

สมาคมฅนกำจัดแมลง

สมาคมกิจการกำจัดแมลง

BPCA

NPMA

CCC

GS

TUVR

INTERTEK

SGS

CE

IPARC

ETL

TUV

ICR

FC

สมาคมโรงแรมไทย

วารสารส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

PCT

IAF

UKAS

CNAS

ANAB

ZRX

ISO

AEC

UL

ROHS

STANDARDS

PSE

CQC

CERTIFICATE

   

WIT

CB

IC

ISO 9001

MOST

JAS-ANZ

JET

สภาหอการค้าไทย

EDELSTAHL

ISO 14001

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

LIONS

KITA

KOTRA

ICT

ETDA

TUVR

เว็บไซต์พันธมิตร