การบริการ ของบริษัท เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มีทีมงานบริการที่มีความเชี่ยวชาญและผ่านการอบรมจากกรมวิทยาศาสตร์ ในด้านต่างๆ อาทิเช่น การใช้งานเครื่องพ่นมอกควัน เครื่องพ่นละอองฝอย เครื่องพ่นยาสะพายหลัง และ อบรมชีววิทยาของตัวเรือดและไรฝุ่นจากหลายๆ สถาบัน พร้อมกับมีประสบการณ์การทางด้านกำจัดยุง แมลง แมลงบิน แมลงสาบ กำจัดตัวเรือด และไรฝุ่นจากหน้างานหลายร้อยงานทั้งในโรงแรม บ้านเรือน รีสอรท์ เกสท์เฮ้าส์ หน่วยงานทางราชการ อบต. อบจ.และอื่นๆ โดยเราทีมงานมีประสบการณ์สามารถช่วยลูกค้าแก้ปัญหา และ กำจัดปัญหาเกี่ยวแมลงชนิดต่างๆ พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับชีววิทยาเกี่ยวกับแมลง พร้อมวิธีแก้ปัญหาได้เด็ดขาด โดย บริษัท เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สามารถให้คำแนะนำวิธีการกำจัดแมลงชนิดต่างๆ ให้กับทางลูกค้าได้ตลอดเวลา