ข่าวสารบริษัท

รูปภาพสินค้า

หน้างานการใช้งานเครื่องพ่นกำจัดแมลง

 

บริษัทร่วมงานแสดงโชว์สินค้า ณ โรงแรมดุสิตธานี

บริษัทร่วมงานแสดงโชว์สินค้าที่โรงแรมรามาดา พลาซ่า

 

บริษัทร่วมงานแสดงโชว์สินค้าที่โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์

บริษัทร่วมงานแสดงโชว์สินค้าที่โรงแรมดุสิตธานี

 

 

รูปภาพงานโชว์สินค้าที่สมาคมโรงแรมที่จัดหวัดกระบี่

รูปภาพบริษัทแสดงโชว์สินค้าเครื่องพ่น ที่เกาะ พีพี

บริษัทพันธมิตรแสดงโชว์สินค้า ณ บ้านและสวนแฟร์

บริษัทแสดงโชว์เครื่องพ่นหมอกควันที่ประเทศพม่า

บริษัทเข้าร่วมรับการอบรมของกระทรวงสาธารณสุข

ลงสื่อวารสารส่งเสริมการปกครองท้องถื่น อบต. อบจ.

ลงสื่อสมาคมการโรงแรมและการท่องเที่ยวไทย

งานแสดงโชว์สินค้าเครื่องพ่นหมอกควันที่จังหวัดกรุงเทพ

งานแสดงสินค้าเครื่องพ่นหมอกควันที่จังหวัดขอนแก่น

งานสัมนาสมาคมกำจัดแมลงล้านนาที่เชียงใหม่

งานแสดงโชว์สินค้าเครื่องพ่น ณ ไบเทคบางนา

จดทะเบียนเครื่องพ่น ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทดสอบเครื่องพ่น โดยเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค

ประชุมใหญ่สามัญสมาคมฅนกำจัดแมลง

บริษัทเดินทางไปดูงานที่ต่างประเทศ

OFFICE บริษัท เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ลงสื่อสนับสนุนวารสารส่งเสริมการปกครองท้องถื่น

ลงสื่อสนับสนุนสมาคมฅนกำจัดแมลงไทย NPMA

ลงสื่อสนับสนุนสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงล้านนา

เข้าร่วมงานแสดงสินค้าฟาร์มและเกษตรที่จังหวัดอยุธยา

แนะนำการใช้งานเครื่องพ่นหมอกควันเบื้องต้น

รูปภาพสินค้าเครื่องพ่นหมอกควัน

รูปภาพโบรชัวร์สินค้าเครื่องพ่นหมอกควัน

รูปภาพการขนส่งเครื่องพ่นหมอกควัน

รูปภาพแสดงโชว์สินค้าเครื่องพ่นหมอกควัน

เอกสารสินค้าของบริษัท เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ จำกัด

BANNER ของสินค้าเครื่องพ่นหมอกควัน

BROCHURE ของสินค้าเครื่องพ่นหมอกควัน

เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้าเครื่องพ่นหมอกควัน

บริษัทได้ร่วมถวายพระพรให้แด่สมเด็จพระเทพฯ

บริษัทได้บริจากเครื่องพ่นให้กับสมาคมไลออนส์แห่งประเทศไทย

บริษัทได้ร่วมบริจากเสาอากาศให้แก่คณะกรรมการชุมชน

บริษัทได้มีการช่วยเหลือน้ำท่วมในชุมชน

บริษัทร่วมบริจากโครงการแต้มสี เติมฝันที่โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว

บริษัทร่วมบริจากเครื่องพ่นหมอกควันให้กับสถาบันศึกษา

บริษัทร่วมบริจากเครื่องพ่นหมอกควันให้กับวัดในพม่า

บริษัทร่วมบริจากโครงการพลังงานทดแทนจากขยะ

บริษัท ร่วมบริจากให้กับโรงเรียนบ้านตาบา จังหวัดบุรีรัม