งานราชการ

บริษัท เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการไว้ใจจากหน่วยงานราชการต่างๆ อาทิ เช่น อบจ. อบต. เทศบาล สาธารณะสุข โดยทางเราได้จำหน่ายเครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่นละอองฝอย เครื่องพ่นละอองฝอยหลังรถกระบะ และอุปกรณ์กำจัดแมลงชนิดต่างๆ ให้แก่หน่วยงานทางราชการต่างๆ เพื่อใช้กำจัดยุงและแมลง รวมถึงควบคุมโรคพาหะต่างๆ