งานเอกชน

บริษัท เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จำหน่ายเครื่องพ่นกำจัดแมลงชนิดต่างๆ ให้กับบริษัทและลูกค้าทั่วไป อาทิเช่น โรงแรม โรงพยาบาล คลีนิค รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์ เกสเฮ้าส์ โรงงาน โดยทางเราได้จำหน่ายเครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่นละอองฝอย และอุปกรณ์กำจัดแมลงชนิดต่างๆ เพื่อใช้กำจัดยุงและแมลง รวมถึงควบคุมโรคพาหะต่างๆ