การตรวจสอบสินค้า

บริษัท เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเครื่องพ่นหมอกควัน (QUALITY CHECK) ทุกเครื่องก่อนทำการส่งสอบเครื่องพ่นให้กับทางลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้งานเครื่องพ่นที่ได้คุณภาพดีที่สุด