ต่างประเทศ

ต่างประเทศ

การต่างประเทศ

บริษัท เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ ไปดูงานที่ต่างประเทศ เพื่อควบคุมและดูแลการผลิตเครื่องพ่น เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพที่ดีเท่านั้น