หน้างานการใช้งานเครื่องพ่นกำจัดแมลง

 

บริษัทได้ร่วมถวายพระพรให้แด่สมเด็จพระเทพฯ

บริษัทได้บริจากเครื่องพ่นให้กับสมาคมไลออนส์แห่งประเทศไทย

บริษัทได้ร่วมบริจากเสาอากาศให้แก่คณะกรรมการชุมชน

บริษัทได้มีการช่วยเหลือน้ำท่วมในชุมชน

บริษัทร่วมบริจากโครงการแต้มสี เติมฝันที่โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว

บริษัทร่วมบริจากเครื่องพ่นหมอกควันให้กับสถาบันศึกษา

บริษัทร่วมบริจากเครื่องพ่นหมอกควันให้กับวัดในพม่า

บริษัทร่วมบริจากโครงการพลังงานทดแทนจากขยะ

บริษัท ร่วมบริจากให้กับโรงเรียนบ้านตาบา จังหวัดบุรีรัม

บริษัทร่วมบริจากให้กับโครงการกรีนพีส

บริษัทบริจากเครื่องพ่นหมอกควันให้กับโรงเรียนในพม่า

บริจาก เครื่องพ่นหมอกควัน ให้กับ โรงเรียน บ้านโคกมน

ตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

บริษัทบริจากเครื่องพ่นหมอกควันให้กับโรงเรียน LIBC

บริษัทให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันแมลงที่ประเทศพม่า

บริษัทแสดงโชว์สินค้าเครื่องพ่น ณ โรงแรมดุสิตธานี

บริษัทแสดงโชว์สินค้าที่โรงแรมรามาดา พลาซ่า

บริษัทแสดงโชว์สินค้าที่โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์

บริษัทแสดงโชว์สินค้าที่โรงแรมดุสิตธานี สีลม

บริษัทแสดงโชว์เครื่องพ่นกำจัดแมลง ณ จังหวัดกระบี่

บริษัทโชว์สินค้าที่สมาคมโรงแรมแห่งประเทศไทย

บริษัทแสดงโชว์สินค้าเครื่องพ่นกำจัดแมลง ที่เกาะ พีพี

บริษัทแสดงโชว์สินค้าเครื่องพ่นที่โรงแรมพัทยา

บริษัทแสดงโชว์สินค้าที่โรงแรมอันดาคีรา ภูเก็ต

บริษัทแสดงโชว์สินค้าเครื่องพ่นกำจัดแมลง ณ ไบเทค

บริษัทพันธมิตรแสดงโชว์สินค้า ณ บ้านและสวนแฟร์

บริษัทแสดงโชว์เครื่องพ่นหมอกควันที่จังหวัดขอนแก่น

บริษัทแสดงโชว์เครื่องพ่นหมอกควันที่จังหวัดเชียงใหม่

บริษัทแสดงโชว์เครื่องพ่นหมอกควันที่จังหวัดกรุงเทพ

บริษัทแสดงโชว์เครื่องพ่นหมอกควันที่จังหวัดอยุธยา

บริษัทแสดงโชว์เครื่องพ่นที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บริษัทแสดงโชว์เครื่องพ่นหมอกควันที่เทศบาลนคร

บริษัทแสดงโชว์เครื่องพ่นหมอกควันที่อำเภอสองพี่น้อง

บริษัทแสดงโชว์เครื่องพ่นหมอกควันที่ประเทศพม่า