ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง เดลต้าไซด์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง เดลต้าไซด์

ผลิตภัณฑ์เข้มข้นสำหรับฉีดพ่นแบบหมอกควัน (Fogging) สำหรับฉีดพ่นกำจัดยุง เช่น ยุงลาย และ ยุงรำคาญ เป็นต้น

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง เดลต้าไซด์

  • ผลิตภัณฑ์สูตรดั้งเดิมสำหรับฉีดพ่นหมอกควัน
  • ประสิทธิภาพเยี่ยมด้วยสารออกฤทธิ์ถึง 2 ตัวพร้อมด้วยสารเพิ่มประสิทธิภาพ
  • สามารถใช้ฉีดพ่นได้ทั้งกับเครื่องพ่นหมอกควัน และเครื่องพ่น ULV

ชื่อและอัตราส่วนสารออกฤทธิ์

น้ำยาพ่นหมอกควัน สูตรผสม ยี่ห้อ เดลต้าไซด์ (Deltcide)

Deltamethrin 0.5% w/v + S-bioallethrin 0.75% w/v + Piperonylbuuoxide 10% w/v

ข้อมูลทั่วไป ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง เดลต้าไซด์

  • เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้กับเครื่องพ่นหมอกควัน และเครื่องพ่นละอองฝอย ในการกำจัดยุงและแมลง
  • สารออกฤทธิ์กลุ่มไพรีทรอยสังเคราะห์ ซึ่งผ่านการทดสอบจากกระทรวงสาธารณสุข และเป็นที่ยอมรับจากองค์การอนามัยโลก (WHO)
  • การใช้งานสำหรับยุง,แมลงบินและแมลงคลานทุกชนิด

วิธีการใช้ ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง เดลต้าไซด์

สำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน ใช้เดลต้าไซด์ 1 ลิตร ผสมน้ำมันก๊าดหรือน้ำมันดีเซล 49 ลิตร นำส่วนผสมฉีดพ่นในอัตราส่วน 10 ลิตร ต่อพื้นที่ 6.25 ไร่