ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง เพสกาด อัลฟา

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง เพสกาด อัลฟา

 

  • สารเอสเฟนวาลีเรต เป็นสูตรน้ำ และได้รับการรับรองจากกรมอนามัยโลก (WHO) ว่าเป็นสารที่มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดแมลงสาบทุกสายพันธุ์ แมลงวัน และแมลงบิน (WHO/CTD/WHOPES/97.2)
  • เป็นสูตรน้ำ ไม่มีกลิ่น และ ใช้ได้ดีในทุกสภาพพื้นที่
  • มีความเป็นพิษต่ำมาก ปลอดภัยต่อมนุษย์ และสัตว์เลี้ยง
  • ฉีดพ่นได้ทั้งภายใน และ ภายนอกอาคาร
  • ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
  • สามารถออกฤทธิ์กำจัดได้นานถึง 3 เดือน
  • สามารถใช้กับการฉีดสเปรย์ หรือ เครื่องพ่นULV และ เครื่องพ่นโฟม
  • ได้รับการขึ้นทะเบียนยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา (อย.) และได้รับการขึ้นทะเบียนยาให้ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่กรมปศุสัตว์รับรอง
  • สารออกฤทธิ์ เอสเฟนวาลีเรต 5% (Esfenvalelate 5%) กลุ่มสารเคมี ไพรีทรอยด์สังเคราะห์