เคมีกำจัดยุงและแมลงไดนาโฟล 25

 

รายละเอียดสินค้าเคมีกำจัดยุงและแมลงไดนาโฟล 25

เคมีกำจัดแมลง เดลต้าเมทริน 2.5% ยี่ห้อ ไดนาโฟล 25 (DINAFOL 25) บรรจุขวดละ 1 ลิตร

สารออกฤทธิ์ เดลต้าเมทริน (Deltamethrin) ความเข้มข้น 2.5% W/V

เลขทะเบียน วอส.595/2554

คุณสมบัติของเคมีกำจัดยุงและแมลงไดนาโฟล 25

มีประสิทธิภาพสูงสำหรับใช้กับ เครื่องพ่นหมอกควันในการกำจัดแมลงหลายชนิด เช่นยุงลาย แมลงวัน แมลงสาบ มด แมลงคลาน และอื่นๆในที่พักอาศัย โรงพยาบาล โรงเรือนอุตสาหกรรม โรงงานโกดังเก็บของ รวมทั้งอาคารสถาน และใช้สำหรับป้องกันและกำจัดยุงในบ้านเรือนหรือโรงงาน โกดัง อาคาร สถานที่

ข้อมูลทั่วไป

  • เป็น ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้กับเครื่องพ่นหมอกควัน และเครื่องพ่นยูแอลวี(เครื่องพ่นละอองฝอย) ในการกำจัดยุงและแมลง
  • สารออกฤทธิ์กลุ่มไพรีทรอย ซึ่งผ่านการทดสอบจากกระทรวงสาธารณสุข และเป็นที่ยอมรับจากองค์การอนามัยโลก (WHO)

วิธีการใช้และสัดส่วนเจือจาง

  • เครื่องพ่นหมอกควัน (Fogging) ใช้ ไดนาโฟล 25 - 1 ลิตรผสมน้ำมันก๊าดหรือน้ำมันดีเซล 249 ลิตร อัตราการฉีดพ่น 1 ลิตร ต่อพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร
  • เครื่องพ่นละฝองออย (ULV) ใช้ ไดนาโฟล 25 - 1 ลิตรผสมน้ำ 24 ลิตร อ้ตราการฉีดพ่น 1 ลิตร ต่อพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร

คุณสมบัติ เคมีกำจัดยุงและแมลงไดนาโฟล 25

 ชื่อการค้า     : ไดนาโฟล25
 กลุ่มสารเคมี  : ไพริทรอยด์สังเคราะห์ (Pyrethroides)
 ชื่อสามัญและอัตราส่วน  : Deltamethrin 2 % w/w EC.
 ชื่อเคมี  : (S)-apha-cyano-3-phenoxybenzyl(1R)-cis-,3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopane 
   carboxylate
 ชนิดหรือรูปแบบ  : ของเหลวใส สีเหลืองอ่อน
 กลิ่น  : มีกลิ่นเฉพาะตัวเล็กน้อย ไม่ฉุน
 ลักษณะการนำไปใช้  : ฉีดพ่นละอองฝอย หรือพ่นมอกควัน กำจัดยุงและแมลง
 อัตราส่วนผสม  : พ่นหมอกควันกำจัดยุง/แมลง : ไดนาโฟล 1ลิตร/น้ำมันดีเซล 149 ลิตร
 : พ่นละอองฝอยกำจัดยุง/แมลง: ไดนาโฟล 1ลิตร/น้ำ 24 ลิตร
 อัตราการฉีดพ่น  : พ่นหมอกควัน  : นำน้ำยาที่ผสมเสร็จไปฉีดพ่น 10 ลิตร/พื้นที่ 10000 ตารางเมตร
 : พ่นละอองฝอย : นำน้ำยาที่ผสมเสร็จไปฉีดพ่น   1 ลิตร/พื้นที่ 10000 ตารางเมตร
 บรรจุ  : 1 ลิตร

BROCHURE เคมีกำจัดยุงและแมลงไดนาโฟล 25