ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค AMPHOLYT 51

     

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคแอมโฟลิท 51

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคแอมโฟลิท 51 ช่วยฆ่าเชื่อโรคอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังขจับกลิ่นเหม็นอับได้ที่ต้นเหตุ เหมาะสำหรับโรงพยาบาลและสถานอนุบาลผู้ป่วยซึ่งต้องการให้ฆ่าเชื่อโรคอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ได้ทั้งสถานประกอบการ โรงแรม โรงภาพยนตร์ โรงงาน หอประชุม ห้องเรียน บ้านพักอาศัย ภัตตาคาร รถตนต์ เรือสำราญและเครื่องบิน

เลขที่อย. : อย.วอส. 406/2556

ผลิตภัณฆ์ฆ่าเชื้อโรคแอมโฟลิท 51 คือสารละลายที่มีคุณสมบัติใช้ฆ่าเชื่อแบคทีเรีย เชื้อรา และเชื้อไวรัสที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์หรือส่วนผสมของน้ำหอม ใช้ฆ่าเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งขจัดกลิ่นเหม็นอับได้ที่ต้นเหตุ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สะอาด และถูกอนามัย

สำหรับการฆ่าเชื้อโรค
1. ล้างสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ตามเครื่องมือ หรือพื้นผิวให้สะอาด
2. ชำระล้างเครื่องมือ หรือพื้นผิว ด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง
3. กวนหรือเขย่าขวดผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคแอมโฟลิท 51 ก่อนใช้ทุกครั้ง
4. หลังจากทำความสะอาดแล้ว ใช้ผลิตภะณฑ์ฆ่าเชื้อโรค แอมฤฟลิท 51 ตามอัตราส่วนต่อไปนี้

อัตราส่วนผสมเจือจาง

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคแอมโฟลิท 51 1 ส่วน
น้ำสะอาด 33 ส่วน

กวนส่วนผสมให้เข้ากันดี นำผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่ผสมเจือจางแล้ว ฉีดพ่น เทราด ขัดด้วยแปรง หรือเช็ดถูด้วยฟองน้ำสะอาดให้ทั่วบริเวณที่ต้องการฆ่าเชื้อ ปล่อยทิ้วไว้เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อประมาณ 15-30 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง

วิธีการเก็บรักษา

เก็บในที่มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง

เป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค (Disinfectant) ได้ทั้งเชื้อรา แบคทีเรีย และไวรัส ที่ ก่อให้เกิดโรค ก่อให้เกิดการเน่าเสียของอาหาร เครื่องสำอาง ใช้ในฟาร์ม งานปศุสัตว์ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ต้องผ่านขบวนการผลิตและอาจนำการติดเชื้อมาสู่มนุษย์ จัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยสูง เหมาะกับอุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องการทำ Sanitization มีคุณสมบัติช่วยฆ่าเชื้อรา แบคทีเรีย และไวรัส ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน (Non Corrosive) พื้นผิว เพราะมีค่า pH ใกล้เคียงกับน้ำ (pH 7.3-8.2) ไม่มีกลิ่น แต่ช่วยกำจัดกลิ่น (Deodorant) และมีค่าความปลอดภัยสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคชนิดอื่นๆ (ยกเว้น เอธิลแอลกอฮอล์)

เหทาะสำหรับใช้ใน

  • อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร
  • อุตสาหกรรมขนส่ง ห้องเย็น และแช่แข็ง
  • อุตสาหกรรมการผลิตยา และเครื่องสำอาง
  • อุตสาหกรรมการผลิตนม ขนม และเบเกอรี่
  • โรงครัว โรงแรม ภัตตาคาร ห้องอาหาร และห้างสรรพสินค้า
  • โรงเชือดสัตว์ ฟาร์มปศุสัตว์ ( ไก่, เป็ด, วัว, หมู, ปลา, กุ้ง เป็นต้น )

คุณสมบัติทั่วไปของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ Ampholyt 51

ประสิทธิภาพการใช้งานสูง
ความเป็นพิษ ไม่เป็นพิษ ในสภาพการใช้งานแบบเจือจาง ดีมาก ( LD50 = 4,400 mg / kg) (rat)
ไม่กัดกร่อน เช่นเดียวกับน้ำธรรมดาทั่วไป
ความเป็นกรด-ด่าง pH 8.15 หรือน้อยกว่า จัดว่าค่อนข้างเป็นกลาง
ชะล้างออกง่ายดี
ไม่เป็นฟอง เป็นฟองเล็กน้อยในระดับที่ ยอมรับได้
ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ กับผิวหนังเมื่อสัมผัส
ช่วยทำความสะอาด ดี สำหรับคราบสกปรกที่รุนแรงหรือคราบโปรตีนที่ตกค้างอยู่
การคงสภาพเดิม ดีมาก
สามารถเก็บได้นานกว่า 5 ปี โดยคงคุณสมบัติเดิมแม้อยู่ภายใต้อุณหภูมิสูง
ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น ช่วยลดและกำจัดกลิ่นที่เกิดจากอินทรีย์สารได้ ดีมาก
ผลต่อรสชาด ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรสชาดของผลิตภัณฑ์ ดีมาก
การย่อยสลายแบบชีวภาพ ถูกย่อยสลายทางชีวภาพได้ถึง 98 % , ภายใน 30 วัน ( ผ่านการทดสอบแล้ว )
ค่าแรงตึงผิวต่ำ ดีมาก (28 mN / m)

ฺBROCHURE ของผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคแอมโฟลิท 51