ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค BESCON

     

คุณสมบัติพิเศษของผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค BESCON

  • เบสคอน พีเอ เป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคและขจัดกลิ่น ที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และส่วนผสมของน้ำหอม ช่วยฆ่าเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งขจัดกลิ่นเหม็นอับได้ที่ต้นเหตุ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ถูกหลักอนามัย
  • เบสคอน พีเอ คืออะไร :  สารละลายมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรค และ ต้นตอของกลิ่นเหม็นอับที่เป็นผลร้ายต่อสุขภาพอนามัย
  • ชื่อและส่วนผสมสำคัญ Alkyl Amino Acetic Acids/Alkyl Amines 0.18% W/W
  • เบสคอน พีเอ ดีอย่างไร : ใช้ฆ่าเชื้อโรค และ ขจัดกลิ่นเหม็นอับที่ต้นเหตุ เหมาะสำหรับใช้ในโรงพยาบาล โรงแรม โรงภาพยนตร์ หอประชุม โรงเรียนอนุบาล บ้านที่พักอาศัย โรงงาน คอกปศุสัตว์ ห้องอาหาร รถยนต์ เรือสำราญ เครื่องบิน และอื่นๆ
    มีผลการทดสอบประสิทธิภาพ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศรองรับ ในประเทศได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ และ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลับมหิดล และศูยน์วิจัยแบคทีเรียและไวรัสมหาชัย และต่างประเทศที่ประเทศเยอรมัน
  • เบสคอน พีเอ ในความเข้มข้นตั้งแต่ 0.02% - 2% สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อราและเชื้อไวรัสได้ภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที เท่านั้น และได้ผลดีกับไวรัสกลุ่มโรคทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก และ SARS เป็นต้น และ ที่ความเข้มข้นที่ 5.76% สามารถฆ่าเชื้อวัณโรคได้ภายใน30 นาที
  • สามารถใช้ได้กับเครื่องพ่นหมอกควัน และเครื่องพ่นละอองฝอยละเอียดได้
  • ฆ่าเชื้อโรคและขจัดกลิ่นรวมทั้งการปรับสภาพอากาศ ใช้เบสคอน พีเอ 3 ซีซี ต่อปริมาตรอากาศ 1 ลูกบาศก์เมตร ทิ้งไว้ไม่น้อยกว่า 5 นาที
  • การอบฆ่าเชื้อ ใช้เบสคอน พีเอ 10 ซีซี ต่อปริมาตรอากาศ 1 ลูกบาศก์เมตร ใช้เวลาอบนาน 30 นาที ขึ้นไป