ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค ZAGRO

            
ข้อมูลทางเทคนิคผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค ZAGRO
         

รายละเอียดผลิตภัณฑ์  ZAGRO ULTRAXIDE
กลุ่มสารสำคัญ กลูตาราลดีไฮด์ (Glutaraldehyde) 15% w/v
  เบนซาโคเนียนคลอไรด์ (Benzalkonium chloride) 10% w/v
ชนิดหรือรูปแบบ สำหรับฉีดพ่นกำจัดยุง หรือแมลงบิน
ประโยชน์ ใช้สำหรับกำจัดเชื้อโรค, ไวรัส, แบคทีเรีย 
  สามารถกำจัดเชื้อไวรัส ได้ถึง 17 สายพันธ์
ลักษณะปรากฎ  เป็นของเหลวใส
ขนาดบรรจุ  ขวดละ 1 ลิตร
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ กปศ. 01 02 49 0045

คุณสมบัติพิเศษของผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค ZAGRO

Ultraxide เป็นสารที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อได้กว้างขวางหลายชนิด Ultraxide สามารถควบคุมเชื้อไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา จาการทดสอบพบว่า Ultraxide สามารถกำจัดเชื้อไวรัส ได้ถึง 17 สายพันธ์ ที่ส่งผลสุขภาพคน และสัตว์เลี้ยง รวมถึงฆ่าเชื้อไข้หวัดนก Ultraxide มีสารออกฤทธิ์คือ กลูตาราลดีไฮด์ (Glutaraldehyde 15% + อัลคาไรด์เบนซิน ไดเมทรินแอมโมเนียมคลอไรด์ (Alkyl benzyl demethyl Ammonium chloride 10%) + โพลีทอกซิเลท โนนีลเพนนอน (Polythoxylated Nonyl phenol 3.0%) Ultraxide เหมาะสำหรับการใช้ในฟาร์มปศุสัตว์ อุปกรณ์ โรงเลี้ยงสัตว์ โรงเพาะชำ และอื่นๆ ที่ต้องการการฆ่าเชื้อ โดยวิธีการทำงานจะใช้เครื่องพ่นละอองฝอย (Misting Sanitizer) ที่หรือเครื่องพ่น ULV สามารถพ่นละอองขนาดเล็ก เพื่อให้สัมผัสกับพื้นที่ผิวให้ได้มากที่สุด หรือในบริเวณที่เข้าถึงได้ยาก ตามซอก มุม ต่างๆ และใช้สำหรับ ฆ่าเชื้อโรค เชื้อรา เชื้อไวรัส พ่นแมลง หรือจะเป็นเครื่องพ่นยุง ใช้พ่น ตามอาคารสถานที่ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ กำจัดศัตรูทางการเกษตร ใชพ่นตามโรงงาน โรงเรียน อนามัย ใช้ในงานสาธารณสุข หรือด้านอื่นๆ ซึ่งมีละอองละเอียดต่ำกว่า 20 ไมครอน ทำให้ คุณภาพการพ่นมีประสิทธิภาพสูง แม้กระทั่งพ่นตามเครื่องบินและรถยนต์ ก็สามารถทำได้ ตามความต้องการนำไปใช้ของผู้ใช้

ข้อดีของผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค ZAGRO

 • เป็นเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโดยจะเข้าไปทำลายส่วนประกอบโปรตีน ภายในเซลล์ ของเชื้อโรค ทำให้เขื้อโรคถูกทำลายได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อได้ทั้ง แบคทีเรียแกรมบวก แบคทีเรียแกรมลบ และเชื้อรา
 • ออกฤทธิ์ได้ดีในวงกว้างทั้งแบคทีเรียและเชื้อรา
 • คงประสิทธิภาพทั้งในน้ำกระด้างและอินทรีย์สาร
 • มีฤทธิ์แทรกซึมและชอนไชสูง
 • ไม่กัดกร่อนหรือทำลายอุปกรณ์ต่างๆ
 • มีความปลอดภัยต่อคนและสัตว์

ประโยชน์ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค ZAGRO

 • ใช้ฆ่าเชื้อโรค แบคทีเรีย ที่พื้นผิว ฝาผนัง โรงเรือน และวัสดุอุปกรณ์ อื่นๆ
 • ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อสูง ออกฤทธิ์ได้รวดเร็ว ฤทธิ์คงอยู่ได้นาน ออกฤทธิ์กับสารอิรทรีย์ได้ดีออกฤทธิ์ได้ในน้ำกระด้างและมีฤทธิ์ในการกัดกร่อนน้อย ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
 • ออกฤทธิ์กว้างทั้งเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก,แกรมลบและเชื้อมัยโคพลาสม่า,เชื้อราและเชื้อไวรัส เชื้อไข้หวัดนกเป็นต้น
 • เป็นยาฆ่าเชื้อประสิทธิภาพสูง สำหรับใช้โรงฟักไข่ โรงเรือน และสำหรับฆ่าเชื้ออุปกรณ์ต่างๆสามารถออกฤทธิ์กับจุลินทรีย์โรคต่างๆ ทั้งแบคทีเรียรวมทั้งสปอร์ของแบคทีเรีย ไวรัส ทั้งมีปลอก และไม่มีปลอกหุ้ม เชื้อรา โปรโตซัวได้ดี เช่น มัยโคพลาสมา กัมดบโร นิวคาสเซิล 

วิธีใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค ZAGRO

โรงเรือนหลังทำความสะอาดแล้ว ผสมอัลตราไซด์ 1 ส่วนกับน้ำ 88 ส่วน แล้วเทราดหรือใช้ผ้าชุบ จุ่มผ้าม็อบ หรือฟองน้ำ นำมาเช็ดให้ทั่วบริเวณ หรือส่วนที่ต้องการฆ่าเชื้อ ทิ้งไว้ 10 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด

อัลตราไซด์ ออกฤทธิ์ได้ดีในสภาพน้ำกระด้าง สบู่ และสภาพที่มีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์วัตถุ เช่น ในคอกสัตว์ที่ไม่สะอาดมีมูลสัตว์อยู่ การพ่นล้อรถก่อนเข้าฟาร์ม อ่างจุ่มเท้าหน้าเล้า เป็นต้น
ขนาดบรรจุ :

 • ขนาดขวด          1   ลิตร
 • ขนาดแกลลอน   4   ลิตร
 • ขนาดถัง           20  ลิตร

อัตราส่วนผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค ZAGRO

โรงฟักไข่        อัตราไซด์  1  ส่วน ต่อ น้ำ   150  ส่วน
ห้องเก็บไข่    อัตราไซด์  1  ส่วน ต่อ น้ำ   350  ส่วน
โรงเรือน    อัตราไซด์  1  ส่วน ต่อ น้ำ   150  ส่วน
ห้องซักล้าง     อัตราไซด์  1  ส่วน ต่อ น้ำ   150  ส่วน
เครื่องมือ, อุปกรณ์      อัตราไซด์  1  ส่วน ต่อ น้ำ   150  ส่วน
ยานพาหนะ, อ่างจุ่มเท้า อัตราไซด์  1  ส่วน ต่อ น้ำ   400  ส่วน
ถังน้ำดื่มของสัตว์      อัตราไซด์  1  ส่วน ต่อ น้ำ   3,000  ส่วน

การเตรียมพื้นที่ก่อนรับบริการพ่นฆ่าเชื้อ

 • ทางผู้รับบริการควรเก็บสิ่งของที่ไม่จำเป็น และอาหารต่าง ขนมคบเขี้ยว ภาชนะบรรจุอาหารให้อยู่สถานที่มิดชิด หรือมีสิ่งปกคลุม
 • เตรียมพื้นที่ โดยการคลุมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ภาชนะใส่อาหาร ฯลฯ
 • ขณะฉีดพ่น ให้นำคนและสัตว์เลี้ยง ออกจากพื้นที่บริการพ่นฆ่าเชื้อ
 • ทำบริการพ่นฆ่าเชื้อโดยการอบพ่นด้วยเครื่องพ่นละอองไอน้ำ
 • หลังทำการพ่นฆ่าเชื้อ ปิดประตู หน้าต่าง อย่างน้อย 60 นาที เพื่อให้น้ำยาสามารถออกฤทธิ์ได้อย่างเต็มที่
 • เปิดประตู หน้าต่าง เพื่อทำการระบายกลิ่น อย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนทำงานตามปกติ

คำเตือน
1. ห้ามรับประทาน
2. ระวังอย่าให้เข้าตา หรือถูกผิวหนัง หรือสูดดม
3. ขณะใช้ควรสาวมถุงมือยาง รองเท้ายาง และหน้ากาก เพื่อป้องกันไม่ให้สารเข้มข้นถูกผิวหนังและกระเด็นเข้าตา และภายหลัง
การใช้หรือหยิบจับควรล้างถุงมือยาง รองเท้ายาง หน้ากาก และมือ ด้วยน้ำหรือสบู่ทุกครั้ง
4. ห้าม ทิ้ง อัลตราไซด์หรือภาชนะบรรจุที่ใช้แล้วลงในแม่น้ำ คู คลอง และแหลงน้ำสาธารณะ 
5. ภาชนะบรรจุ เมื่อใช้เสร็จแล้วให้ล้างด้วยน้ำ 3 ครั้ง ก่อนทำลายแล้วฝังดิน หรือรวมทิ้งให้ปลอดภัย

อาการเกิดพิษ
ระคายเคืองตาอย่างรุนแรง หากสัมผัสถูกผิวหนังเป็นเวลานานสามารถ
ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายและเกิดผิวหนังอักเสบหากกลืนกิน

ทำให้คลื่นใส้ อาเจียน และท้องเสีย หากสูดดมจะระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ น้ำมูกไหล ไอ และเจ็บหน้าอก

วิธีแก้พิษเบื้องต้น
1. หากถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ำจำนวนมากๆ หากเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบถอดออก แล้วล้างด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง
2. หากเข้าตาให้รีบล้างออก แล้วล้างด้วยน้ำสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้รีบไปพบแพทย์
3. หากได้รับพิษจากการสูดดมให้รีบนำผู้ป่วยออกไปยังบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
4. หากกลืนกิน อัลตราไซด์ ห้ามทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำหรือนมปริมาณมากๆ แล้วรีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันทีพร้อม
ด้วยภาชนะบรรจุ ฉลาก หรือใแทรกของ อัลตราไวด์

BROCHURE ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค ZAGRO