เครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด ULV SM BURE W2

คุณสมบัติของเครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด ULV SM BURE W2

  • เครื่องพ่นกำจัดเชื้อโรค สำหรับพ่นฆ่าเชื้อโรค เชื้อรา เชื้อไว้รัส หรือใช้พ่นฆ่าแมลงซึ่งเป็นพาหะนำโรค เช่นยุง แมลงบินและแมลงคลานในสถานที่ต่างๆ เช่น อาคารบ้านเรือน, โกดัง, สถานที่, โรงงาน, โรงแรม, โรงพยาบาล, ฟาร์มเลี้ยงสัตว์, เครื่องบิน, รถยนต์, และอื่นๆ
  • สามารถ ใช้ฆ่าเชื้อไวรัสและควบคุมการระบาดของโรคไข้หวัดนก (H1N1) การฆ่าเชื้อและป้องกันการระบาดของโรคหลังจากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม, แผ่นดินไหว เป็นต้น งานฆ่าเชื้อและการกำจัดแมลงในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร, โรงพยาบาล, ฟาร์มสัตว์, โรงเรียน, ห้างสรรพสินค้า, บ้านพักอาศัย และ อื่นๆ
  • ใช้ สำหรับกำจัดแมลงนำโรค เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ แมลงซึ่งเป็นพาหะนำโรคในอาคารบ้านเรือน และพื้นที่เกิดโรคระบาดเช่น โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม
  • เหมาะสำหรับการใช้งานด้าน การฆ่าเชื้อโรค กำจัดแมลง การเกษตร และฟาร์มต่างในอาคารบ้านเรือน สถานที่ประกอบอาหาร และคอกสัตว์
  • ใช้ สำหรับฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค เหมาะกับสถานที่ต่างๆ เช่น โรงแรม โรงงาน โกดังโรงเรียน โรงพยาบาล ที่พักอาศัยร้านอาหาร รถยนต์ และฟาร์มต่าง
  • เครื่องพ่นฆ่าเชื้อโรค สำหรับการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค เชื้อรา และพาหะนำโรคชนิดอื่นๆ เพื่อยับยังการเกิดโรคระบาดใน ชุมชน โรงเรียน ที่อยู่อาศัย เช่น ไข้เลือดออก ไข้หวัดนก ไข้หวัด 2009 โรคมือ เท้า ปาก
  • เครื่องมีขนาดเล็ก ใช้งานง่าย เครื่องพ่นละอองฝอย
  • ไม่เปลืองน้ำยาหรือสารฉีดพ่น
  • เหมาะสำหรับการฉีดพ่น เพื่อพ่นฆ่าเชื้อโรค ชนิดต่างๆ
  • ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีจากประเทศเกาหลี

BROCHURE เครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด ULV SM BURE W2

รูปภาพการใช้งานของเครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด ULV SM BURE W2

VIDEO การใช้งานของเครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด ULV SM BURE W2