เครื่องพ่นละอองฝอย ULV AN-GAE FOG 2.5

  

คุณสมบัติพิเศษของเครื่องพ่นละอองฝอย ULV AN-GAE FOG 2.5

 • นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในการกำจัดแมลงจากประเทศเกาหลี
 • เครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด ULV สำหรับพ่นฆ่าเชื้อโรค เชื้อรา เชื้อไว้รัส หรือใช้พ่นฆ่าแมลงซึ่งเป็นพาหะนำโรค เช่นยุง แมลงบินและแมลงคลานในสถานที่ต่างๆ
 • ใช้สำหรับฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแมลงชนิดต่างๆ อาทิเช่น มด ยุง แมลงวัน แมลงสาบ แมลงบิน ปลวก ไรฝุ่น และแมลงคลานในสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นพาหะนำโรค
 • สามารถใช้ฆ่าเชื้อไวรัสและควบคุมการระบาดของโรคไข้หวัดนก (H1N1) การฆ่าเชื้อและป้องกันการระบาดของโรคหลังจากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 • เครื่องพ่นละอองฝอย เป็นเครื่องสเปรย์ ฉีดพ่นระบบไฟฟ้า ULV (Ultra Low Volume) ที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม
 • เหมาะสำหรับการใช้งานด้าน การฆ่าเชื้อโรค กำจัดแมลง การเกษตร และฟาร์มต่างในอาคารบ้านเรือน สถานที่ประกอบอาหาร และคอกสัตว์
 • ใช้สำหรับฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค เหมาะกับสถานที่ต่างๆ เช่น โรงแรม โรงงาน โกดังโรงเรียน โรงพยาบาล ที่พักอาศัยร้านอาหาร รถยนต์ และฟาร์มต่าง
 • เหมาะที่จะนำไปใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน เช่น บ้านเรือน สวนอาหาร โรงเรียน โรงแรม โรงพยาบาล  ห้องสัมมนา
 • สามารถใช้ได้น้ำยาได้หลากหลายชนิด เช่น กลุ่มยากำจัดแมลงบิน แมลงคลาน ยุง มด มอด ปลวกแมลงวัน แมลงสาบ กลุ่มยากำจัดแบคทีเรีย เชื้อรา กลุ่มยากำจัดโรคระบาด
 • สามารถใช้ได้กับกลุ่มการเกษตร เช่น กำจัดแมลง พ่นปุ๋ยชนิดน้ำ กลุ่มยาปศุสัตว์
 • สามารถใช้ได้กับกลุ่มยาฆ่าเชื้อโรค ในโรงพยาบาล เช่น ยาฆ่าเชื้อ ไข้หวัด 2009 
 • เหมาะที่จะนำไปใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน เช่น บ้านเรือน สวนอาหาร โรงเรียน โรงแรม โรงพยาบาล ห้องสัมมนา
 • ผลิตภัณฑ์จากประเทศเกาหลี

รายละเอียดของเครื่องพ่นละอองฝอย ULV AN-GAE FOG 2.5

MODEL AN-GAE FOG
SERIES 2.5
การติดเครื่องยนต์ ระบบ Automatic
ระยะการพ่นน้ำยาเคมี 5-10 เมตร
ความจุถังน้ำยาเคมี 2.5 ลิตร
ขนาดละอองฝอย  5-20 ไมครอน
การปรับความแรงของเครื่อง ใช้ปุ่มเลื่อน
วัสดุของตัวเครื่อง ตัวเครื่องเป็นพลาสติก ABS
วัสดุของถังน้ำยา ถังใส่น้ำยาเคมีเป็นพลาสติก
ความยาวสายไฟ 6 เมตร
น้ำหนักเครื่องเปล่า 2 กิโลกรัม
ขนาดเครื่อง (กว้างxยาวxสูง)  140 X 425 X 240 มิลลิเมตร
ผลิตภัณฑ์จากประเทศ เกาหลี

BROCHURE ของเครื่องพ่นละอองฝอย ULV AN-GAE FOG 2.5

รูปภาพการใช้งานของเครื่องพ่นละอองฝอย ULV AN-GAE FOG 2.5

VIDEO ของเครื่องพ่นละอองฝอย ULV AN-GAE FOG 2.5