เครื่องพ่นหมอกควัน PULSFOG K10SP

คุณสมบัติของเครื่องพ่นหมอกควัน PULSFOG K10SP

 • สามารถพ่นฆ่ายุง แมลงสาบ แมลงพาหะนำโรคต่างๆ ตามสถานที่ทั่วไป เป็นบริเวณกว้าง เช่น ตามโรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม สถานที่ราชการ โกดังสินค้า สถานที่เกิดโรคระบาด และ อื่นๆ อีกมากมาย
 • สามารถพ่นกำจัดแมลงทางการเกษตร และ ฆ่าเชื้อโรคต่างๆ ตามสวน ไร่นา ฟาร์ม ปศุสัตว์ และ อื่นๆ
 • เครื่องพ่นหมอกควันและละอองฝอยละเอียด ULV สำหรับพ่นกำจัดยุงและแมลง
 • สามารถใช้ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค เชื้อรา เชื้อไวรัส และ แบคทีเรีย ที่ก่อให้เกิดโรคระบาด
 • ใช้กำจัดแมลงนำโรค ยุง แมลงวัน แมลงบิน แมลงสาบ แมลงคลาน
 • ใช้กำจัดแมลงศัตรูพืช โรคพืช และถนอมผลิตผลทางเกษตร
 • ใช้กำจัดเชื้อรา ไวรัส แบคทีเรีย ชนิดต่างๆ
 • พ่นยาฆ่าแมลงนำโรค ในอาคาร บ้านพักอาศัย และพื้นที่เกิดโรค
 • พ่นยาฆ่าแมลงศัตรูพืช ในโรงเรือน และในแปลงปลูกไม้ประดับ ไม้ดอก พืชผัก อ้อย กาแฟ
 • พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา ในโรงพยาบาล อาคารบ้านเรือน ที่พักอาศัยของคนและคอกสัตว์
 • พ่นสารเคมีกำจัดแมลง เพื่ออารักขาสินค้าและผลิตผลทางการเกษตร ในไซโล ห้องเก็บของ และในโรงงาน
 • ใช้สำหรับพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดแมลงที่มีอันตราย และเป็นพาหะนำโรคมาสู่คน
 • กำจัดแมลงนำโรค เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ กำจัดศัตรูพืชทางการเกษตร โรคพืช กำจัดเชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา

รายละเอียดของเครื่องพ่นหมอกควัน PULSFOG K10SP

ระบบเครื่องยนต์  PULSE JET
น้ำหนักเครื่อง (ไม่บรรจุน้ำยา) กิโลกรัม            
ความจุถังน้ำยาฆ่าแมลง      ลิตร
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง     ลิตร
ปริมาตรของห้องเผาไหม้ 0.3 ลิตร (300 ซีซี)
กำลังอัดสูงสุด 17.5 กิโลวัตต์
  24.1 แรงม้า
  15,000 kcal/h
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 1.5-1.9 ลิตร/ชั่วโมง
อัตราการไหลของน้ำยา (ขึ้นอยู่กับขนาดหัวฉีดที่ใช้) 8-30 ลิตร/ชั่วโมง
การติดเครื่อง ใช้ระบบลูกยาว (Direct Fuel Injection) กดลูกยางคอยส์ไฟฟ้าโดยถ่านไฟฉาย 1.5 โวลท์ จำนวน 4 ก้อน
ขนาดของตัวเครื่อง (ยาว X กว้าง X สูง) 106 X 29 X 33 เซนติเมตร

BROCHURE ของเครื่องพ่นหมอกควัน PULSFOG K10SP

VIDEO ของเครื่องพ่นหมอกควัน PULSFOG K10SP