เครื่องพ่นหมอกควัน S.S.FOG 180 AF

รายละเอียดของเครื่องพ่นหมอกควัน S.S. FOG 180 AF

 • สามารถพ่นฆ่ายุง แมลงสาบ แมลงพาหะนำโรคต่างๆ ตามสถานที่ทั่วไป เป็นบริเวณกว้าง เช่น ตามโรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม สถานที่ราชการ โกดังสินค้า สถานที่เกิดโรคระบาด และ อื่นๆ อีกมากมาย
 • สามารถพ่นกำจัดแมลงทางการเกษตร และ ฆ่าเชื้อโรคต่างๆ ตามสวน ไร่นา ฟาร์ม ปศุสัตว์ และ อื่นๆ
 • สามารถใช้ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค เชื้อรา เชื้อไวรัส และ แบคทีเรีย ที่ก่อให้เกิดโรคระบาด
 • ใช้กำจัดแมลงนำโรค ยุง แมลงวัน แมลงบิน แมลงสาบ แมลงคลาน
 • พ่นยาฆ่าแมลงนำโรค ในอาคาร บ้านพักอาศัย และพื้นที่เกิดโรค
 • พ่นยาฆ่าแมลงศัตรูพืช ในโรงเรือน และในแปลงปลูกไม้ประดับ ไม้ดอก พืชผัก อ้อย กาแฟ
 • พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา ในโรงพยาบาล อาคารบ้านเรือน ที่พักอาศัยของคนและคอกสัตว์
 • พ่นสารเคมีกำจัดแมลง เพื่ออารักขาสินค้าและผลิตผลทางการเกษตร ในไซโล ห้องเก็บของ และในโรงงาน
 • ใช้สำหรับพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดแมลงที่มีอันตราย และเป็นพาหะนำโรคมาสู่คน
 • กำจัดแมลงนำโรค เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ กำจัดศัตรูพืชทางการเกษตร โรคพืช กำจัดเชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา

คุณสมบัติของเครื่องพ่นหมอกควัน S.S. FOG 180 AF

 • เป็นเครื่องพ่นหมอกควัน ระบบพ่นหมอกควัน
 • ตัวเครื่องทำจากสแตนเลสทั้งตัว สตาร์ทติดง่ายเพียงกดปุ่มสตาร์ทอัตโนมัติ หรือ แบบสูบก็ได้
 • ตัวเครื่องสามารถสตาร์ทติดง่าย และประหยัดน้ำมัน
 • ตัวเครื่องใช้งานง่าย ทนทาน และ มีความปลอดภัยสูง
 • ระบบตัวเครื่องมีความทนทานเพราะมีระบบระบายความร้อน
 • ตัวถังน้ำยาเคมีผลิตจากสแตนเลส คุณภาพดี มีความทนทานการกัดกร่อนต่อสารเคมี
 • เป็นเครื่องพ่นที่ใช้ สำหรับป้องกันและกำจัดแมลงบินซึ่งเป็นพาหะนำโรคต่างๆ เช่น ยุง แมลงวัน แมลงบิน และ แมลงคลาน
 • สามารถใช้ฉีดพ่นได้ทั้ง โรงงาน โรงแรม รีสอรท์ และคอกปศุสัตว์
 • เครื่องพ่นใช้ได้ทั้งน้ำมัน เบนซิน 91 / 95 และ แก็สโซฮอล์ได้