เครื่องพ่นหมอกควัน SPEEDFOG BW-25

 

คุณสมบัติเด่นของเครื่องพ่นหมอกควัน SPEEDFOG BW-25

 • ระบบเครื่องยนต์ jet ทรงประสิทธิภาพ กำลังแรง ประหยัดพลังงาน
 • สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ติดได้ง่าย
 • เป็นเครื่องพ่นหมอกควันมาตรฐานครุภัณฑ์ ได้มาตรฐานสากล 
 • หัวฉีดทรงประสิทธิภาพ ทำให้ได้ขนาดของละอองที่เล็ก และการพ่นควันที่ละเอียด
 • หัวฉีดมี 2 แบบ สำหรับพ่นหมอกควัน และพ่นละอองฝอยละเอียด (ULV) พ่นได้ 2 ระบบในเครื่องเดียวกัน
 • มีตะแกรงกันความร้อนตามมาตรฐานความปลอดภัย
 • ท่อพ่นละอองฝอยมีขนาดใหญ่ทำให้มีประสิทธิภาพการพ่นสูง
 • ใช้สำหรับกำจัดแมลงนำโรค เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ แมลงซึ่งเป็นพาหะนำโรคในอาคารบ้านเรือน และพื้นที่เกิดโรคระบาดเช่น โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม
 • กำจัดแมลงศัตรูทางการเกษตร กำจัดเชื้อโรค เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย เชื้อราในโรงเรือน สวนผักผลไม้ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และสถานที่ ต่างๆ
 • มีผลทดสอบประสิทธิภาพและค่าความร้อนจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • เครื่องพ่นมีค่าความร้อนที่หัวพ่นหมอกควันที่วัดได้ <658 องศาเซลเซียส
 • รูปทรงสวยงาม ทันสมัย และใช้งานง่าย
 • ตัวถังเป็นสแตนเลสสตีล แข็งแรงทนทาน
 • เครื่องพ่นหมอกควันกำจัดแมลงมาตรฐานเยอรมันนี
 • ท่อพ่นละอองฝอยมีขนาดใหญ่ทำให้มีประสิทธิภาพการพ่นละอองสูงกว่าเครื่องพ่นรุ่นเดียวกัน กับในท้องตลาด 10-20 %
 • หัวฉีดทรงประสิทธิภาพ ทำให้ได้ขนาดของละอองที่เล็ก และการพ่นหมอกควันที่ละเอียด

ประโยชน์ของเครื่องพ่นหมอกควัน SPEEDFOG BW-25

 • สามารถพ่นฆ่ายุง แมลงสาบ แมลงพาหะนำโรคต่างๆ ตามสถานที่ทั่วไป เป็นบริเวณกว้าง เช่น ตามโรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม สถานที่ราชการ โกดังสินค้า สถานที่เกิดโรคระบาด และ อื่นๆ อีกมากมาย
 • สามารถพ่นกำจัดแมลงทางการเกษตร และ ฆ่าเชื้อโรคต่างๆ ตามสวน ไร่นา ฟาร์ม ปศุสัตว์ และ อื่นๆ
 • เครื่องพ่นหมอกควันและละอองฝอยละเอียด ULV สำหรับพ่นกำจัดยุงและแมลง
 • สามารถใช้ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค เชื้อรา เชื้อไวรัส และ แบคทีเรีย ที่ก่อให้เกิดโรคระบาด
 • ใช้กำจัดแมลงนำโรค ยุง แมลงวัน แมลงบิน แมลงสาบ แมลงคลาน
 • ใช้กำจัดแมลงศัตรูพืช โรคพืช และถนอมผลิตผลทางเกษตร
 • ใช้กำจัดเชื้อรา ไวรัส แบคทีเรีย ชนิดต่างๆ
 • พ่นยาฆ่าแมลงนำโรค ในอาคาร บ้านพักอาศัย และพื้นที่เกิดโรค
 • พ่นยาฆ่าแมลงศัตรูพืช ในโรงเรือน และในแปลงปลูกไม้ประดับ ไม้ดอก พืชผัก อ้อย กาแฟ
 • พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา ในโรงพยาบาล อาคารบ้านเรือน ที่พักอาศัยของคนและคอกสัตว์
 • พ่นสารเคมีกำจัดแมลง เพื่ออารักขาสินค้าและผลิตผลทางการเกษตร ในไซโล ห้องเก็บของ และในโรงงาน
 • มีท่อพ่นพิเศษสำหรับการพ่นสารเคมีสูตรน้ำ (ULV)
 • ใช้สำหรับพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดแมลงที่มีอันตราย และเป็นพาหะนำโรคมาสู่คน
 • กำจัดแมลงนำโรค เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ กำจัดศัตรูพืชทางการเกษตร โรคพืช กำจัดเชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา
รายละเอียดทางเทคนิค
กำลังเครื่องยนต์
19 กิโลวัตต์ หรือ 25.8 แรงม้า
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
1.8 - 2.0  ลิตร/ชั่วโมง
อัตราการพ่นสารเคมี
60 ลิตร/ชั่วโมง
ถังบรรจุน้ำยาเคมี
6  ลิตร
ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง
1.3  ลิตร
เชื้อเพลิง
น้ำมันเบนซิน และ แก๊สโซฮอล์
การจุดระเบิดใช้พลังงานถ่านไฟฉาย
ขนาด 1.5 โวลต์ จำนวน 2 ก้อน
น้ำหนักเครื่องเปล่า
7.5 กิโลกรัม
ระยะพ่นหมอกควัน
15 - 30 เมตร
ระยะพ่นละอองฝอย
8 - 10 เมตร
ความดันในถังบรรจุน้ำยาเคมี
0.3 - 0.4 บาร์
ความดันในถังน้ำมันเชื้อเพลิงประมาณ
-0.12 ถึง -0.15 บาร์
ขนาดเครื่อง (กว้างxยาวxสูง)
29 x 136.5 x 33 เซ็นติเมตร
 
อุปกรณ์ประจำเครื่อง
ท่อพ่นหมอกควัน
1  อัน
ท่อพ่นน้ำสำหรับพ่นละอองฝอยละเอียด
1  ตัว
สายสะพาย
1  เส้น
หัวพ่นสารเคมีเบอร์
0.8 - 1 - 1.7
กรวยเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
1  อัน
กรวยเติมน้ำยาเคมี
1  อัน
ชุดเครื่องมือประจำเครื่อง
1  ชุด
แปรงทำความสะอาด
1  อัน
ปะเก็นชุดซ่อมบำรุง
1  ชุด
คู่มือการใช้งาน
1  เล่ม


BROCHURE เครื่องพ่นหมอกควัน SPEEDFOG BW-25

รูปภาพการพ่นเครื่องพ่นหมอกควัน SPEEDFOG BW-25


VIDEO การใช้งานเครื่องพ่นหมอกควัน SPEEDFOG BW-25