เครื่องพ่นหมอกควัน SUPER FOGGER TH-400

คุณสมบัติของเครื่องพ่นหมอกควัน SUPER FOGGER TH-400

 • เครื่องพ่นหมอกควันแบบติดตั้งท้ายรถยนต์ สตารท์เครื่องง่ายโดยใช้
 • รีโมทคอนโทรลจากที่นั่งคนขับได้ แรงพ่นสูง พ่นได้ไกล เหมาะสำหรับฉีดพ่น
 • ในพื่นที่กว้าง ใช้ฉีดพ่นเพื่อควบคุมแมลงพาหะนำโรคต่างๆ เช่น ยุงแมลงวัน ภายนอกพื้นที่กว้าง ป่าเขา หรือ ฟามสัตว์
 • ใช้สำหรับงานด้านการควบคุมแมลงพาหะนำโรคต่าง ๆ เช่น การกำจัดยุง แมลงบิน และแมลงคลาน ต่าง ๆ
 • ใช้สำหรับกำจัดแมลงศัตรู กำจัดเชื้อโรค เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย เชื้อราในโรงเรือน สวนผักผลไม้ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และสถานที่ ต่างๆ
 • ใช้สำหรับป้องกันและกำจัดแมลง ซึ่งเป็นพาหะนำโรคต่างๆ มาสู่คน เช่น ยุงลาย ยุงรำคาญ แมลงวัน และแมลงบินอื่นๆ
 • ตัวถังช่วยป้องกันและทนต่อการกัดกร่อน ของน้ำยาเคมีและน้ำมันเชื้อเพลิง 
 • การสตาร์ทเครื่องยนต์เป็นระบบกดปุ่มอัตโนมัติ สตาร์ทติดง่าย และสามารถปรับระดับตำแหน่งหัวฉีดพ่นได้
 • เครื่องพ่นหมอกควันสำหรับพ่นกำจัดยุงและแมลง ใช้กำจัดแมลงนำโรค ยุง แมลงวัน แมลงสาบ แมลงบิน
 • ตัวเครื่องมีกำลังในการพ่นกำจัดแมลงสูง สำหรับพ่นยาฆ่าแมลงนำโรค ในอาคาร บ้านพักอาศัย และพื้นที่เกิดโรค
 • พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา ในโรงพยาบาล อาคารบ้านเรือน ที่พักอาศัยของคนและคอกสัตว์
 • พ่นสารเคมีกำจัดแมลง เพื่ออารักขาสินค้าและผลิตผลทางการเกษตร ในไซโล ห้องเก็บของ และในโรงงาน
 • กำจัดแมลงนำโรค เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ กำจัดศัตรูพืชทางการเกษตร โรคพืช กำจัดเชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา 
 • มี ประสิทธิภาพสูงที่สุด ในการ กำจัดยุง และ แมลง สามารถใช้ในการ กำจัดแมลง ศัตรูต่างๆ เชื้อรา เชื้อโรค ไวรัส และ แบคทีเรีย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อควบคุมโรคติดต่อและพาหะ ป้องกันและกำจัดศัตรูต่างๆ ที่เป็นพาหะนำโรคสู่คนและสัตว์เลี้ยง 
 • เพื่อใช้ในการป้องกันสินค้าที่เก็บในห้องเก็บของ ในโรงงาน และโกดังที่เก็บผลผลิตทางการเกษตร และอาหาร 
 • เพื่อใช้ในการป้องกันพืชผลทางการเกษตร ที่ปลูกในไร่ สวน แปลงผัก และในเรือนเพาะปลูก
 • ถังน้ำยามีความทนทาน และไม่เกิดสนิมเพราะถังน้ำยาผลิตจาก STAINLESS STEEL คุณภาพสูง

รายละเอียดทางเทคนิคของเครื่องพ่นหมอกควัน SUPER FOGGER TH-400

การติดเครื่องยนต์ กดปุ่มอัตโนมัติ & ใช้รีโมทคอนโทรล
น้ำมัน เบนซิน 91, 95
Cooling System Double Air-Cooled System
แบตเตอรี่ DC 6V / 4A X 1ea
คอยล์จุดระเบิด DC 6V
ขนาดของถังน้ำยา 150 ลิตร
ขนาดของถังน้ำมัน 7.5 ลิตร x 2ea
อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน 4.5 ลิตร / ชั่วโมง
อัตราการพ่นน้ำยา 110 ลิตร/ชม. 
น้ำหนักเครื่องเปล่า 65 กิโลกรัม
ขนาดเครื่อง (กว้างx ยาวx สูง) 1,620 x 620 x 700 มิลลิเมตร
วัสดุที่ใช้ทำถังน้ำยา STAINLESS STEEL
เทคโนโลยีจากประเทศ อังกฤษ
ผลิตในประเทศ เกาหลี

BROCHURE ของเครื่องพ่นหมอกควัน SUPER FOGGER TH-400

VIDEO การใช้งานของเครื่องพ่นหมอกควัน SUPER FOGGER TH-400